Existuje k hale nějaké příslušenství?

Samozřejmostí dodávky haly je u daného typu objektu návrh a realizace klempířských prvků, okapové systémy či výplně otvorů dle vašich potřeb. Do našich hal také dodáváme širokou škálu technologických zařízení od elektroinstalací až po mostové jeřáby. Prohlédněte si naše reference, kde je příslušenství hal řešené na míru daným projektům.

Jaký je materiál na opláštění hal?

Pro montované haly nabízíme opláštění podle Vašich požadavků. Projekt a opláštění haly připravíme vždy na konkrétní účel stavby. Možnosti materiálového řešení sendvičových panelů jsou v dnešní době velmi široké, panely rozlišujeme jako střešní a stěnové. Střešní panely mají obvykle žebrování sloužící k zajištění odvodu dešťových srážek. 

U plachtových hal standartě používáme PVC textilii Mehler Texnologies, typ 8540 s gramáží 900 g/m2, v bílé barvě. 

https://www.mehler-texnologies.com/wp-content/uploads/2019/04/FR-color-classic_2018-09_Samples.pdf

Je možné výrobní halu stěhovat?

Víme, že se podnikání flexibilně vyvíjí a občas se může stát, že je nutné firmu přestěhovat. Pro takovou situaci jsou ideální volbou montované haly. Montované haly opláštěné PVC textilií umožňují rychlou montáž a díky vlastnostem PVC plachty umožňují i snadnou demontáž a následnou opětovnou montáž. U ostatních typů opláštění musí investor počítat s výrobou nových klempířských prvků. 

Jaká je doba dodání haly?

Zásadní je vždy individuální kalkulace. Abychom stavbu mohli realizovat podle vašich potřeb, je nezbytné znát podmínky daného území. Mobilní haly o ploše do 1 000 m2 jsme Vám schopni dodat již do 6 týdnů a haly o ploše do 500 m2 Vám mohou začít sloužit do 4 týdnů. Realizace výrobní či zateplené haly opláštěné sendvičovými PUR panely je závislá na místních podmínkách.

Jaké jsou základy pro stavbu haly?

Spodní stavbu a základové konstrukce komplexně dimenzujeme dle typu haly a podloží v místě stavby. Na základě Vašich potřeb připravíme optimální řešení. Mobilní plachtové haly lze při použití roznášecích patek postavit na dostatečně únosném podkladu. Pro ocelové haly je nezbytné použití základových patek, pasů či pilot.

Potřebuji pro halu stavební povolení?

Ano, pro jakoukoliv stavbu potřebujete vyřídit stavební povolení před začátkem stavby. V sekci projekty zjistíte, že celý proces má několik částí, se kterými Vám rádi pomůžeme. Projektanty vybíráme na základě společných zkušeností, časového vytížení a případně i z hlediska regionálního. Rozpětí a časová náročnost projektování pro stavební povolení záleží na rozsahu stavby. 

Je možné halu prodloužit nebo zkrátit?

Ano, halu je možné měnit v délce. Ideální je, když se s touto situací počítá již od začátku a konstrukce je na to nachystána. První a poslední rám konstrukce bývá slabší, musí se tedy nahradit silnějším a krajní se posune opět do krajní polohy. Důležité jako u všech staveb je pohlídat si možnost rozdílného sedání budovy - musí se dát pozor, aby podloží bylo stejně zhutněno jako pod stávající halou. Co se týče opláštění, nejjednodušší je prodloužení haly plachtové.

Jaká je životnost PVC plachty?

Za ideálních podmínek a řádné údržbě může mít plachta až 15 let životnost.

Jaké základy musí mít PVC hala / hala s trapézovým či sendvičovým opláštěním?

Jsou situace, kdy lze využít stávající zpevněné plochy, pokud se zhodnotí jako dostačující. U menších plachtových hal se jedná i o výhodné řešení, šetřící celkové náklady. V našich referencích je možné pár takových najít. U většiny staveb je ale zapotřebí mít návrh spodní stavby vycházející z celkového projektu, kdy dle zadaných podmínek je nutné stavbu zakládat na patkách či pilotách. Je možné na domluvě dodání pouze horní stavby ( vše co je nad zemí) s tím, že realizaci základů např. i včetně podlahy si zajistíte sami.

Jak se opravuje PVC plachta v případě poškození?

V případě poškození plachty protržením - prodřením, se vytvoří záplata a místo je poté potřeba touto záplatou "převařit".

 

Z kolika kusů sestává plachta?

Plachtové opláštění sestává z více částí - střecha a boční strany jsou celistvé, štíty se dodávají zvlášť. Vše vychází z postupu opláštění haly.

Jaké jsou tepelné vlastnosti PVC plachty?

Pokud zvolíte pro své podnikání plachtovou halu, musíte počítat s nepříznivými teplotami. PVC plachta zabrání větru a dešti, nepříznivým teplotám ale bohužel ne. Toto lze částečně odbourat řešením vytápění, které pomůže překlenout kratší období. Vytápění v delším horizontu by bylo velmi neekonomické. 

Samotná plachta jako materiál je odolná v teplotách - 40°C až 70°C.

Jaká je požární odolnost PVC opláštění?

PVC opláštění je klasifikováno reakcí na oheň jako : EN 13501-1: B-s3-d0. V prostorově stísněných situacích či v situacích, kdy se skladuje nevhodný materiál, nebývá tento typ opláštění povolován. Vše vyplyne ze zprávy PBŘ zpracované projektantem této profese. Ideální je situaci s odborníkem probrat před samotným zahájením projektování, abyste měli představu o reálných nákladech na stavbu. Když dle zásad PBŘ nevyhoví PVC plachta jako opláštění, nastupuje trapézový plech apod. a náklady na stavbu většinou rostou.

Dochází v hale ke kondenzaci?

Pokud bude hala opatřena větracími hlavicemi a bočními výdechy, vzduch bude cirkulovat a ke kondenzaci docházet nebude.